4.5/5

آموزش میلرلایت دوره رایگان-قسمت اول-بخش سوم

آموزش میلرلایت دوره رایگان-قسمت اول-بخش سوم

آموزش میلرلایت دوره رایگان-قسمت سوم

اینجا روی کریت نیو ورک فلو کلیک کرده

اسم می دهیم و اینجا می توانیم مشخص کنیم بگوییم

هر شخصی عضو این گروه شد ایمیل که الان درست می کنیم برایش بفرست می گوید کدام گروه گروه طراحی رایگان سایت که ایجاد کردیم تیک گزینه را انتخاب می کنیم برای اینکه اگر کسی دوباره عضو شد از ابتدا موارد را برایش ارسال کند روی سیو کلیک کرده اینجا می گوید

روی دکمه مثبت کلیک کرده اعمال دلخواه را انجام بدهید

اینجا شما می توانید دیلی بدهید یک دقیقه بعد ارسال شود یا همان موقع ارسال شود ما می گوییم همان موقع ارسال شود روی ایمیل کلیک کرده می رویم برای اولین ایمیل اینجا اولین ایمیلی که به شخص ارسال می شود می توانید عنوانش را بنویسید می نویسم اولین درس از دوره رایگان طراحی سایت اینجا می توانید شکلک اضافه کنید یا هر چه خلاقیت دارید اینجا می گوید از چه شخصی ارسال می شود می توانید اسم خودتان را بگویید و اینجا هم ایمیل اینجا هم می توانید ایمیل را طراحی کنید اینجا بخش مهمی از میلر لایت است شما می توانید از تمپلیت گالری مختلفی استفاده کنید اینجا نمونه های مختلفی است که می توانید انتخاب کنید یا خودتان از ابتدا بسازید.

آموزش میلر لایت دوره رایگان-قسمت اول-بخش سوم

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید