افزایش میزان آپلود :

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

از ایمیل مارکتینگ سندر:

مرحله 1

I collect my subscribers through my website with free products such as ebooks and gifts with customer satisfaction

I ll send educational emails and offer emails to my customers

مرحله 2

  • 1- How did you gather your subscribers?
  • Please provide any available links.

hamyarostad.com

there is form page in this mainpage and about us page

visitors can type their emails.

  • 2- What types of emails will you be sending?

Welcome emails

Offer emails

Newsletter emails

Free gift

Offer to buy product in future

Free product like ebooks and video or podcast

Etc

 

  • 3- Are all of your email addresses opt-in ( permission is given by the recipient)

Yes, permission is given by the recipient

 

  • 4- What is your expected monthly volume of messages?

100 emails in average

اوووپس! نتوانستیم جای گذاری فرم شما را انجام بدیم.

برای تهیه هاست با تخفیف 25 درصد و تخفیف 10 درصد دامین بین الملل (com) و قیمت 2 هزار تومان دامین ir می توانید از طریق کلیک روی عکس زیر وارد سایت ایران سرور شوید. (کد تخفیف را کپی کنید)