دوره آموزشی سلام وردپرس

آموزش طراحی سایت استادی ۴ آبان ماه ۹۷

Business data flat icons set with analytics strategy optimization planning isolated vector illustration

نقشه آموزش .

  • اهداف:
  • ساخت دوره رایگان
  • طراحی ایمیل
  • ایجاد فرم

۱۵-۱ آموزش میلرلایت – قسمت اول پارت اول

۱۵-۲ آموزش میلرلایت - قسمت اول - پارت ۲

۱۵-۳ آموزش میلرلایت – قسمت اول – پارت ۳

۱۵-۴ آموزش میلرلایت – قسمت دوم – پارت ۱

۱۵-۵ آموزش میلرلایت – قسمت دوم – پارت ۲

  • اهداف:
  • نحوه آپدیت قالب
  • تغییرات در قالب جدید
  • لینک دانلود قالب تیوا و اطلاعات مربوطه

۱۶-۱ آپدیت قالب قسمت اول

۱۶-۲ آپدیت قالب قسمت دوم

  • اهداف:
  • مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان

۱۷-۱ مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت اول

۱۷-۲ مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت دوم

۱۷-۳ مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت سوم

۱۷-۴ مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت چهارم

۱۷-۵ مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت پنجم

بسته پیشنهادی پکیج برای بخش چهارم

question