درباره ما - تیم قدرتمند سلام وردپرس

چرا سلام وردپرس؟

وقتی می گوییم سلام، یعنی خواهان سلامتی هستیم و سلام وردپرس یعنی خواهان سلامتی سایت وردپرسی شما هستیم و ما اینجاهستیم تا نگذاریم حال وب سایت شما ناسالم شود.

تیم سلام وردپرس

Salam WP Team

ABolfazl Slamani

CEO - Webmaster

ali mohseni fard

Graphic

علیرضا عبیری

Alireza abiri

Webmaster

Mahdi Foadiyan

frontend
development

سما شهزاد

S. shahzad

Graphic
Wordpress Support

سما شهزاد

J. nabili

WordPress Support

H. Salmani Nejad

SEO
Wordpress Support

F. Jalalian

Graphic
Wordpress Support

F. Refaiyan

WordPress Support

کلاس آموزشی برگزار شده - سلام وردپرس
شهر ایران
دانشجو
دوره آموزشی
دقیقه فیلم آموزشی
فیلم آموزشی

شماره حساب های بانکی

شماره کارت بانک شهر :

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۳۲۱۲-۳۵۸۶

به نام: ابوالفضل سلمانی

شماره کارت بانک ملت:

۶۱۰۴-۳۳۷۵-۹۶۶۷-۵۰۸۰

به نام: ابوالفضل سلمانی

شماره کارت بانک تجارت :

۵۸۵۹-۸۳۱۰-۴۱۵۷-۱۰۳۴

به نام: ابوالفضل سلمانی