درباره ما - تیم قدرتمند سلام وردپرس

چرا سلام وردپرس؟

وقتی می گوییم سلام، یعنی خواهان سلامتی هستیم و سلام وردپرس یعنی خواهان سلامتی سایت وردپرسی شما هستیم و ما اینجاهستیم تا نگذاریم حال وب سایت شما ناسالم شود.

Salam WP Team

ABolfazl Slamani

CEO - Webmaster

ali mohseni fard

Graphic

Alireza abiri

Webmaster

Mahdi Foadiyan

frontend
development

S. shahzad

Graphic
Wordpress Support

J. nabili

WordPress Support

H. Salmani Nejad

SEO
Wordpress Support

F. Jalalian

Graphic
Wordpress Support

F. Refaiyan

WordPress Support

شهر ایران
دانشجو
دوره آموزشی
دقیقه فیلم آموزشی
فیلم آموزشی

شماره حساب های بانکی

شماره کارت بانک شهر :

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۳۲۱۲-۳۵۸۶

به نام: ابوالفضل سلمانی

شماره کارت بانک ملت:

6104-3375-9667-5080

به نام: ابوالفضل سلمانی

شماره کارت بانک تجارت :

۵۸۵۹-۸۳۱۰-۴۱۵۷-۱۰۳۴

به نام: ابوالفضل سلمانی